Alfred Krzymowski:

Jur. kand.

 

0707-87 88 87

Telefon:

08-10 04 27

Fax:

08-10 68 11

E-post:

info@hrm.se

Postadress:

HRM

Box 44047

100 73 Stockholm

 

Besök:

Vid besök krävs tidsbeställning

Plusgirokonto nr:

54 20 20-3