Hotell och Restaurang Mäklare AB

 


 

 

 

FÖRETAGET - OM OSS
 

Hotell och Restaurang Mäklare AB är ett familjeföretag som grundades på 80-talet och som idag drivs i andra generation. Företaget har specialiserat sig på företagsöverlåtelse med särskild inriktning på hotell- och restaurangbranschen.

 

I Hotell och Restaurang Mäklare AB förenas gedigen juridisk kunskap med decenniers erfarenhet av företagsöverlåtelser. På Hotell och Restaurang Mäklare AB har vi en helhetssyn som bygger på erfarenhet och kompetens inom juridik och företagsöverlåtelser.

 

Vi vet att skälen till företagsöverlåtelse kan vara många och att beslutet att sälja företaget ofta mognar fram successivt. När man väl har bestämt sig för att sälja gäller det att agera snabbt för att nå framgång. Snabbheten förutsätter god planering och en väl planerad överlåtelse kan ha avgörande betydelse för ett företags värde. Genom Hotell och Restaurang Mäklares breda erfarenhet och vårt stora nätverk kan vi möjliggöra detta.

 

Vi hanterar våra uppdrag med stor varsamhet. Vi förbereder varje försäljning med exceptionell noggrannhet, oavsett om det är en liten eller en stor rörelse.

 

 

VÅR MARKNADSPLATS:  www.hrm.se

 

Hotell och Restaurang Mäklare AB har byggt upp Sveriges största företagsöverlåtelsemarknad på Internet: www.hrm.se. HRM.se startades på 90-talet vilket gör sidan till Sveriges första och största företagsöverlåtelsemarknadsplats på Internet, den har blivit en förebild för andra efterföljare.

 

HRM företagsöverlåtelsemarknad på Internet är en öppen virtuell marknadsplats. Mäklare från hela landet och enskilda småföretagare får på hrm.se en möjlighet att nå ut med sina objekt till en nischad och intresserad målgrupp. www.hrm.se har under många år varit den marknadsplats som hjälpt åtskilliga småföretagare och mäklare att genomföra en lyckad företagsöverlåtelse.

 

 

JURIDIK

 

Det räcker inte med en handskakning för att sälja ett företag.

 

I dagens affärsklimat krävs att parterna har kunskap för att kunna orientera sig i ett komplext och byråkratiskt regelsystem som ofta ligger långt ifrån småföretagarens vardag.

 

Vi på Hotell och Restaurang Mäklare AB nöjer oss inte med att luta oss tillbaka på våra rika erfarenheter. Trots flera decennier i branschen förstärker vi vår stabilitet och styrka genom gedigen juridisk och ekonomisk kunskap.

 

Vi är välkvalificerade, välmeriterade och vassa.

 

Vi kan sälja – det lönar sig att anlita oss.

 

 

ARVODEN
 

Förmedlingsprovisionen baseras på försäljningspriset och betalas när överlåtelsen av rörelsen är slutförd. Se fullständig prislista.

 

Utförlig prislista finns här: prislista  (Ring vid frågor.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKTA OSS

 

 

Box 44047

100 73 Stockholm

 

e-mail: ak@hrm.se

 

 

 

 

 

VÅRA OBJEKT

Vi annonserar ut alla våra objekt på www.hrm.se.

 

 

       INVESTERA I GULD!